Kontakt

Konzultuji na adrese Lipenská 869/17, České Budějovice.

Jedná se o starší administrativní budovu, která se nachází na rohu ulic Lipenské a Riegrovy. Zvenku nemám v tuto chvíli žádný zvonek. Až budete před budovou, prozvoňte mě, dojdu vám otevřít.

 

Soukromou psychologickou praxi provozuji vždy ve středu (9-12) a ve čtvrtek (9-19).

Termín konzultace je potřeba předem domluvit. Kontaktovat mě můžete telefonicky nebo e-mailem.

 

Telefon: 776 569 204

E-mail: konzultace@psychoterap.cz

 

Pokud se nedovoláte, ozvu se Vám zpět, jakmile to bude možné.

Pokud se rozhodnete objednat se prostřednictvím e-mailu, bude dobré, když napíšete své časové možnosti (např. zda můžete přijít i dopoledne), abych je mohla vzít v úvahu při nabízení termínu.

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych ráda informovala své klienty o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje zpracovává (tedy jejich správcem je) Mgr. Kateřina Petrová,  IČO: 74119648, e-mail: katerinapetrova.cb@gmail.com, telefon:  776 569 204.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Jméno, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) a tzv. zvláštní kategorie osobních údajů – tj. zejména údaje o zdravotním stavu, způsobu života, osobních preferencích, ale i např. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filosofickém přesvědčení, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Proč Vaše údaje zpracovávám

Vaše osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, zpracovávám za účelem plnění smlouvy o poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací a také za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případě sporu ze smlouvy. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávám pouze na základě Vašeho souhlasu.

K čemu budu údaje využívat

Vaše jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, zvláštní kategorie osobních údajů využívám k provádění své práce psychoterapeuta.

Komu dalšímu budou Vaše údaje poskytnuty

Zvláštní kategorie osobních údajů v případě potřeby sdílím se supervizorem v rámci svého dalšího profesního růstu, abych Vám mohla zajistit ty nejkvalitnější služby.  Supervizorovi, ani nikomu jinému, ovšem neposkytuji Vaše jméno ani kontaktní údaje.

Jak dlouho budu Vaše osobní údaje uchovávat

Po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb a po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně
  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány
  • Vyžádat si opravdu nebo doplnění svých osobních údajů
  • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování
  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů jinému správci
  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu
  • Podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů

Ohledně uplatnění svých práv mě můžete kontaktovat na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.

V Českých Budějovicích dne 6.5.2019