Studium a zkušenosti

Studium

  • vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Další vzdělávání

  • absolvovala jsem mnoho různých kurzů a seminářů, mimo jiné např. Ostrov rodiny, Motivační rozhovory,  kurz krizové intervence, kurz komunikačních a výchovných přístupů (Respektovat a být respektován), účastním se psychologických i psychoterapeutických konferencí
  • v letech 2009-2013 jsem absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii (v Institutu systemické zkušenosti v Praze)

Zkušenosti a odborná praxe

  • čtyři roky jsem pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně (práce s dětmi i rodiči, diagnostika, poradenství, psychoterapie)
  • kromě své soukromé praxe, kde se věnuji psychoterapii a psychologickým konzultacím, působím jako psycholožka na Oddělení náhradní rodinné péče Krajského úřadu