Pro koho je psychoterapie určena

 • Psychoterapie jako pomoc při potížích a trápení…
 • Psychoterapie jako cesta osobního růstu či osobního rozvoje…

 

Psychoterapie je vhodná pro ty, kteří mají nějaké osobní potíže a trápení, nejsou spokojeni sami se sebou nebo se svým životem, neví si rady, přejí si nějakou změnu stávající situace, přejí si, aby bylo lépe.

Psychoterapie je určena:

 • pro ty, kterým byla stanovena nějaká diagnóza (např. deprese, fobie, úzkostná porucha, porucha příjmu potravy (anorexie, bulimie), závislosti apod.), v tom případě je vhodným doplňkem psychiatrické, farmakologické léčby
 • pro ty, kterým diagnóza stanovena nebyla, ale domnívají se, že něco podobného možná mají
 • ale i pro ty, kteří mají více či méně běžné starosti či trápení, které jim „přerostly přes hlavu“, neví si už rady, jak dál, nebo se svým trápením prostě jen nechtějí dál být sami

Může pomoci například těm, kteří:

 • pociťují nepříjemné emoce (strach, úzkost, zlost, smutek, „deprese“…)
 • ocitli se v nějaké obtížné životní situaci (rozchod, rozvod, úmrtí partnera či jiné blízké osoby, ztráta zaměstnání…)
 • musí se vyrovnat s velkou životní změnou (po úrazu, vážné nemoci…)
 • trpí pocity méněcennosti, jsou nejistí
 • mají potíže se spaním (nemohou usnout, budí se často během noci, mají nepříjemné, živé sny…)
 • mají bolesti nebo zdravotní potíže, jejichž příčiny mohou být psychické (psychosomatické potíže)
 • trpí obezitou, případně mají větší váhu, než by si přáli a jen s pomocí diet se jim zhubnout nedaří
 • mají potíže s příjmem potravy (jí velmi málo nebo se naopak přejídají)
 • potýkají se s partnerskými problémy (nevěra, žárlivost, časté konflikty…) apod.

 

Psychoterapie je ale vhodná i pro ty, kteří jsou sami se sebou či se svým životem vcelku spokojeni, nemají nějaké velké trápení, chtějí však pracovat na svém osobním rozvoji, např. si přejí:

 • více porozumět sami sobě či svému okolí (partnerovi, dětem, rodičům…)
 • splnit své předsevzetí (přestat kouřit, žít zdravěji…)
 • rozvíjet nějaké své kompetence (zbavit se trémy, umět mluvit na veřejnosti, začít po dlouhé odmlce znovu řídit auto…)
 • rozvíjet vztah s partnerem apod.